Smart Green 

Informační a komunikační technologie
Vytváření, modernizace,

Informační a komunikační technologie jsou dnes již zcela bežnou součástí každého z nás, mnohdy si ani neuvědomujeme jejich důležitost a nepostradatelnost.

Celý svět je propojen nejrůznějšími technologiemi a není zcela jednoduché rozhodnout se pro správnou volbu obvzvláště jedná-li se o nestandardní produkt. Po zkušenostech s hledáním dodavatele SW pro naši potřebu chovatelské stanice, kdy více než rok trvalo najít vůbec někoho ochotného se zabívat tvorbou takto specifického systému, jsme se rozhodli k vytvoření systému přímo z naší dílny. Díky tomu jsme nemuseli nic ohýbat nebo upravovat pracovní procesy, které by nakonec komplikovaly práci samotnou, ale rovnou se napsal systém dle praktických zkušeností z provozu.

Po dvou letech provozu systému, kdy jsme odlaďovali nejrůznější nedostatky a nové poznatky se program stal neoddělitelnou součástí naší firmy.
 

Aplikace SGVmax 7.0

Jedná se o balíček 3 aplikací, jedna pro pro správu a dvě pro pořizování dat, systém je založen na webových službách s přidruženou on/off-line komunikací se zařízeními zajištijícími přísun nových dat.

Systém umožňuje kompletní přehled naskladněných položek včetně jejich pohybu, přesunu, přírustků, úhynu, prodeje, záznamů nemocí a jiných poznámek, pomocí API přesun dat do E-shopů, vytváření nabídek apod. Nastavení hlídání jednotlivých parametrů je samozřejmostí, pokud zákazník použije skladbu dle nádrží, je možné v závislosti na počtu položek nastavit upozornění na nutnost provedení úkolu, 
Pracovníci zadávají data pomocí čteček nebo chytrých telefonu s Androidem (2.3 a vyšší) na bázi čárových kódů a předdefinovaných číselníků (v administraci základní aplikace).

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vytvořeno © Smart Green s.r.o.   2012 - 2023   ¦   Aktuální verze webu v xtrem 1