Náš chov 

Nepatříme do skupiny, která zvířata pouze překupuje, ale sami velmi dobře víme co je potřeba vynaložit úsilí pro kvalitní české odchovy. Vlastníme chovné stanice v celkovém objemu cca 180 000 litrů vody. Naší specializací jsou cichlidy ze střední Ameriky, labyrintky, vzácné druhy afrických tlamovců, bezobratlých a obojživelníci.

Po České republice máme několik malých pěstíren, které se specializují na určité druhy ryb a vodních živočichů v závislosti na složení vody.

Nesnažíme se o nemožné pokud na to nemáme dostatečně vhodné podmínky a radši přenecháváme chov těchto druhů našim partnerům, ktrým pomáháme nejen s odbytem.

Ryby jež nikdy nebudou naším vlastním produktem je stále hodně, jedná se zejména o ryby, které potřebují pro svůj úspěšný odchov přechod mezi sladkou a mořskou vodou. Takový odchov by byl v ČR téměř neprodejný díky své vysoké ceně například maloobchodní cena za Caridina Japonica by se pohybovala okolo 80,- korun což je dvojnásobek běžné ceny importovaných.

 


Náš chov lze rozdělit do několika kategorií:


Amerika - cichlidy

Terčovci

Afrika - cichlidy

Labyrintky

Živorodky

Bezobratlý a Obojživelníci

Ostatní


Naší prioritou jsou a navždy zůstanou velké Americké cichlidy, najdete u nás odchovy jak odchytových ryb (F1), tak standardní produkci, mnohdy již zapomenutých druhů.

   

                  Hypsophrys spp. "safire"                                   Hypselecara temporalis oyapock                                   Thorichthys eliote

Nedílnou součástí naší produkce ale zůstávají samozřejmě i ostatní ryby jako jsou labyrintky (čichavci a bojovnice), sumci (např. Sewellia lineolata), afrika (perlovky a malawi), obojživelníci (čolci, drápatky a žebrovníci) a samozřejmě bezobratlý (raci, krevety, škeble a šneci).

 

 

 
 
   

 

 

 
Vytvořeno © Smart Green s.r.o.   2012 - 2024   ¦   Aktuální verze webu v xtrem 1